تاریخ ایجاد در 17 خرداد 1391

اعضاى هيئت علمى گروه مامايى

 

نام : مهرى

نام خانوادگى : اردكانى موقتى

گروه آموزشى : مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                رزومه انگليسى

 

 

نام : فاطمه فريال                                                      25364

نام خانوادگى : اثني عشرى

گروه آموزشى: مامايى

سمت اجرايى :‌ مديرگروه مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى

 

 

نام : عصمت 

نام خانوادگى : باباديزاوندى

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى


 

نام : نشاط

نام خانوادگى : پيمان

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : بهداشت

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى


 

نام : سپيده

نام خانوادگى : جبارزاده گنجه

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى


 

نام : نسرين

نام خانوادگى : رزمخواه

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى


 

نام : مليكه                                                              

نام خانوادگى : عامل بارز

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى

 

 

نام : طاهره 

نام خانوادگى : فتحى نجفى

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناس ارشد بهداشت مادروكودك

دانشجوي دكتري بهداشت باروري

گرايش : بهداشت

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى

 

 

نام : سيما

نام خانوادگى : مجاهدى رضائيان

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                رزومه انگليسى

 

 

نام : الهام

نام خانوادگى : منوچهرى

گروه آموزشى: مامايى

مدرك تحصيلى :‌كارشناسى ارشد مامايى

گرايش : آموزش مامايى

مرتبه علمى : مربى

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى

 

 

نام : فريده

نام خانوادگى : نامور

گروه آموزشى: مامايى

 

سمت اجرايى :‌رياست مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی

                           مدیر گروه بیولوژی تولید مثل

مدرك تحصيلى : دکترای تخصصی

گرايش : بیولوژي توليد مثل

مرتبه علمى : استاديار

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رزومه فارسى                 رزومه انگليسى

 

Finland Sevastopol joomla