تاریخ ایجاد در 26 ارديبهشت 1391

تاریخچه مامایی در ایران

 قدمت رشته مامایی در ایران به شکل آموزش عالی پس از تحصیلات دبیرستانی، به هشتاد سال قبل بر می گردد. اولین بار در سال 1298 مرحوم نصیرالدوله، وزیر فرهنگ، مدرسه فرانکو پرشین را به دارالمعلمات تبدیل کرد و مقرر داشت که ده نفر از شاگردان این مدرسه، هفته ای 3 روز در بیمارستان زنان مشغول به قابلگی و درمان امراض شوند و این پایه آموزش مامایی به صورت علمی در ایران بود و به این ترتیب، اولین آموزشگاه مامایی به نام "مدرسه قابلگی" با ده نفر شاگرد در بیمارستان زنان سابق شهر تهران تاسیس شد. مدير اين مدرسه فردى فرانسوى به نام مادام فراسكينا بود . او درسال 1309 اساس نامه وآئين نامه مخصوص ماماى را به تصويب رساند ، شرط ورود به آن داشتن مدرك پنجم ابتدايى بود درسال 1315 دكترجهانشاه صالح كه متخصص زنان وزايمان بودسرپرستى آن به دكترغلامحسين مصدق واگذار شد ،‌دوسال بعد اين مدرسه وابسته به دانشكده پزشكى شد وبدين ترتيب آموزش مامايى هم به اين مركز واسته شد . درسال 1321 اساس نامه اين آموزشگاه تغيير گرد وشرط ورود آن مدرك ششم متوسطه شد ازسال 1331 به مدت سه سال اين   آموزشگاه تعطيل بود ودربهمن 1334 مجدداً شروع به كاركرد منتهى دراين دوره شرط ورودبه آن داشتن مدرك سه ساله پرستارى بود ، فارغ التحصيلان رشته پرستارى پس از گذراندن يك دوره 18-12 ماهه مدرك ليسانس دريافت مى كردند . اين برنامه با همكارى سازمان بهداشت جهانى ابتدا درتهران وبعد درمشهد وتبريز هم اجرا شد ودوره مامايى را به صورت پرستارماما دايركردند از سال 1340 اداره آموزشگاه مامايى در دانشكده پزشكى دانشگاه تهران به دست مربيان افتاد وتا سال 1349 جمعاً 34 نفر فارغ التحصيل شدند وبه عنوان پرستارماما دربيمارستانها كار مى كردند درهمين سال اداره شيروخورشيد سابق وابسته به وزارت بهدارى دوره دو ساله مامايى را بامدرك فوق ديپلم دايركرد . شرط ورود به آن داشتن ديپلم بود دركنار اين مدارس آموزشگاههاى بهيارى هم تأسيس شدند كه شرط ورود به آن داشتن مدرك سوم دبيرستان بود .

عده اى از فارغ التحصيلان اين آموزشگاه تحت عنوان بهيارماما در روستاها وشهرستانهاى كوچك ومناطق محروم كه دسترسى به پزشك وماما نبود در واحدهاى مختلف مشول به كار مى شدند . لذا دروس اين آموزشگاه درسال دوم تحصيل دروس مامايى هم تاحدودى گنجانده شده بود . درسال 1353 اولين دوره مامايى با مدرك ليسانس در اصفهان تأسيس شد درحدود همين سالها بود كه دوره چهارساله مامايى درمدرسه عالى مامايى وابسته به دانشكده پزشكى دانشگاه ملى ايران تأسيس شد . دانشگاه تهران هنوز تربيت پرستار مامارابه عهده داشت . درسال 1341 اولين آموزشگاه مامايى درمشهد تأسيس شد كه دانشجويان بعداز گذراندن دوره پرستارى با گذراندن يك دوره 18-12 ماهه دروس مامايى به عنوان پرستارماما فارغ التحصيل مى شدند . اين برنامه هاى آموزشى تا سال 1358 ادامه داشت پس از آن به دنبال سه سال تعطيلى انقلاب فرهنگى از آغازسال 1362 به نام مدرسه عالى مامايى شروع به كاركرد ومجدداً از ورودى ديپلم به تربيت كاردان وكارشناس مامايى اختصاص يافت .

همچنين مدرسه اى تحت پوشش وزارت بهدارى به نام مدرسه مامايى طوس شهرمشهد ماماى فوق ديپلم فارغ التحصيل مى كرد اولين دوره ليسانس مامايى دراموزشگاه مامايى نرجس تحت پوشش دانشگاه مشهد تأسيس شد واين دو موسسه " طوس ونرجس " درسال 1366 با هم ادغام گرديدند .

درسال 1374 اداره مامايى ازدفترپرستارى جداشدوزير نظر وزارت علوم قرار گرفت واز اقدامات اين ادراه ، ثبت 15 ارديبهشت مصادف با پنجم ماه Mey به عنوان " روزجهانى ماما" درتقويم رسمى كشور، تنظيم شرح وظايف كارشناسان وكارشناسان ارشد مامايى واقدامات موثر درعضويت سازمان نظام پزشكى كشور ومعرفى نيروهاى واجد شرايط طرح درمراكز درمانى وپيگيرى وايجاد دوره phD و.... مى باشد .

Finland Sevastopol joomla