تاریخ ایجاد در 30 شهریور 1391

اين كتابخانه از سال 1373 بعنوان كتابخانه مركزى دانشكده پزشكي ميان كتابخانه هاي بيمارستاني شروع به فعاليت نمود . اكنون كتابخانه دانشكده پزشكي به همراه 4 كتابخانه وابسته بيمارستاني شامل كتابخانه بيمارستان آريا – 22 بهمن – 17شهريور و فارابي داراي 44512جلد كتاب فارسي و انگليسي مي باشد.سيستم سازماندهى منابع براساس رده بندى كنگره LC مى باشد كه با مركزيت خدمات فنى كتابخانه هاى دانشگاه اداره مى گردد و سيستم سرويس دهي دانشجويان به صورت مكانيزه انجام مي شود .مجموع کتب موجود در كتابخانه دانشكده پزشكي و پنج كتابخانه وابسته

  • تعداد 17881 عنوان و 44512جلد مي باشد.
  • مجموع كل مجلات 431 عنوان لاتين و فارسي است .
  • تعداد كل اعضاء 2093 نفر مي باشد.

تماس با ما:

Email: medlib@mshdiau.ac.ir

 

Finland Sevastopol joomla