تاریخ ایجاد در 07 شهریور 1394

50

 
تاریخ ایجاد در 05 مرداد 1394

47

294

 
تاریخ ایجاد در 11 بهمن 1392

45

 

10

 

8

 

 

4

 

 

2

 
تاریخ ایجاد در 23 ارديبهشت 1392

 
تاریخ ایجاد در 25 دی 1391

سمينار زايمان ايمن 1 و2

 

سيمنار زايمان ايمن كه مصوب وزارتخانه ولازم الاجرا براي تمام ماماهاى شاغل در زايشگاهها به مدت 40 ساعت وبا 14/5امتياز بازآموزى  براى كارشناسان وكارشناسان ارشد مامايى در تاريخ 7 الى 12 بهمن ماه 1391 در سالن زكريا دانشكده پزشكى شاهين فر توسط گروه مامايى با محورهاى ذيل برگزار خواهدشد .

 

محورهای سمینار:      

 

اهمیت رویکرد به زایمان ایمن

هوميوپاتى

زایمان درآب

استفاده ازTense

نقش همراه در لیبر

ماساژدرمانی درلیبر

 تن آرامی حین لیبر

طب فشاری وزایمان

آوادرمانی و آروماتراپى

هیپنوتیزم دربارداری وزایمان

تمرینات عصبی و عضلانی در بارداری          

 

رئيس سمينار: مهري اركاني  ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر علمی  : ملیکه عامل بارز ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبيراجرايي  : نسرين رزمخواه ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

ثبت نام در اين سمينار از طريق سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكى مشهد www.ircme.ir مى باشد.

 

دانشكده پزشكى شاهين فر : خيابان خسروى – كوچه بازارچه سراب تلفن :2280260

 

 

موضوعات سخنرانى زايمان ايمن 1

موضوعات سخنرانى زايمان ايمن 2

 

Normal 0 false 21 false false false UK X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

سمينار زايمان ايمن 1 و2

سيمنار زايمان ايمن با 5/14امتياز بازآموزى  براى كارشناسان وكارشناسان ارشد مامايى در تاريخ 7 الى 12 بهمن ماه 1391 در سالن زكريا دانشكده پزشكى شاهين فر توسط گروه مامايى با محورهاى ذيل برگزار خواهدشد .

محورهای سمینار:      

اهمیت رویکرد به زایمان ایمن

هوميوپاتى

زایمان درآب

استفاده ازTense

نقش همراه در لیبر

ماساژدرمانی درلیبر

تن آرامی حین لیبر

طب فشاری وزایمان

آوادرمانی و آروماتراپى

هیپنوتیزم دربارداری وزایمان

تمرینات عصبی و عضلانی در بارداری           

 

رئيس سمينار: مهري اركاني  ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر علمی  : ملیکه عامل بارز ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبيراجرايي  : نسرين رزمخواه ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

ثبت نام در اين سمينار از طريق سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكى مشهد www.ircme.ir مى باشد.

دانشكده پزشكى شاهين فر : خيابان خسروى – كوچه بازارچه سراب تلفن :2280260

 

موضوعات سخنرانى زايمان ايمن 1

موضوعات سخنرانى زايمان ايمن 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finland Sevastopol joomla